četvrtak, 22. listopada 2015.

OSVIJESTIMO SE O SIROMAŠTVU

Problem s kojim se moramo suočiti i otvoreno razgovarati. Pomoći koliko možemo.
Niže navedeni podatci su iz Državnog zavoda za statistiku i prema istraživanjima koja je proveo UNICEF

U OŠ Brda evidentirano je više od 30 djece koja su gladna. Što mi možemo učiniti? Razgovarajmo i predlažimo!Linija siromaštva je razina dohotka / potrošnje ispod koje pojedince ili kućanstva smatramo siromašnima. Relativna linija siromaštva: U EU svaka zemlja članica određuje vlastitu granicu minimalno pristojnog životnog standarda, a definiranu kao 60% od prosjeka nacionalnog dohotka. Osobe koje se nalaze ispod ovako definirane linije nazivaju se relativno siromašne osobe ili osobe u riziku od siromaštva:


2.483 kn 1 roditelj + 1 predškolsko dijete
3.055 kn 1 roditelj + 2 predškolske djece
3.437 kn 2 roditelja + 1 predškolsko dijete
4.010 kn 2 roditelja + 2 predškolske djece
4.583 kn 2 roditelja + 3 predškolske djeceMeđutim, ovako postavljena granica siromaštva je izrazito nisko postavljena, pokazuju i posljednji dostupni podaci za prosječnu mjesečnu potrošačku, odnosno sindikalnu košaricu iz 2013. godine. Podaci za 2015. godinu nisu dostupni, a prema ovima iz 2013. prosječna četveročlana obitelj u Hrvatskoj mjesečno u prosjeku ostvari 7.830 kuna prihoda, dok joj je za sve životne potrebe i troškove potrebno u prosjeku 11.130 kuna, dakle 3.300 kuna više od ostvarenih prihoda.


Ako se uzme u obzir da ni prosječna četveročlana obitelj ne ostvaruje dovoljno prihoda za pokrivanje svih mjesečnih troškova, može se zaključiti da je granica siromaštva izrazito konzervativno postavljena te da se ne radi zapravo o granici siromaštva, već o pravom siromaštvu.


STOPA RIZIKA OD SIROMAŠTVA – za 2011.g.


• za dob od 0-17 godina - 21.5%
• kućanstva s uzdržavanom djecom – 19.8%
• jedan roditelj s jednim ili više uzdržavane djece – 42.7%
• osobe u riziku od siromaštva ili soc.isključenosti – 32.7%STOPE RIZIKA OD SIROMAŠTVA, PODATCI DZS za 2014.g.


- Stopa rizika od siromaštva, 19,4%
- Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, 29,3%
- Stopa rizika od siromaštva, nisu uključene mirovine i socijalni transferi (soc.naknade), 45,2%
Veza: DSZ, UNICEF Hrvatska  Roditelji.hr   Portal dobrote
Nema komentara:

Objavi komentar